آموزش ثبت گواهی و مجوزات

در بخش گواهی ها می توانید اطلاعات مجوزاتی که دارید را با جزئیات ثبت کنید. این اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری تاثیر گذار است. ما هر بخش را با شماره مشخص کرده ایم و شما می توانید از این راهنما برای ثبت گواهی ها و مجوزات خود استفاده کنید.

  1. لیست گواهی ها و مجوزات شماست که با کلیک بر روی ان می توانید جزئیات آن را مشاهده کنید و آن را ویرایش یا حذف کنید.
  2. برای افزودن گواهی های بیشتر می توانید روی این دکمه کلیک کنید.
  1. لیست گواهی ها و مجوزات شما وجود دارد برای ویرایش روی ان ها کلیک کنید
  2. در بخش عنوان نام گواهی یا مجوز را ثبت کنید سپس سال دریافت و سال پایان اعتبار را ثبت کنید اگر تاریخ پایان ندارد تاریخ را 5 ساله در نظظر بگیرید و ثبت کنید. نام شرکت ارائه دهنده گواهی را ثبت کنید. و ددر پایان اگر نیاز به توضیح است آن را بنویسید.
  3. باری حذف هر یک از گواهی ها روی ان کلیک کنید و روی دکمه حذف گواهی/مجوز کلیک کنید.
  4. برای افزودن یک گواهی یا مجوز روی دکمه شماره 4 کلیک کنید و اطلاعات گواهی جدید را ثبت کنید.

ارسال دیدگاه