هر کاربر با کد تخفیف 100 می تواند بسته اقتصادی را یکبار به صورت هدیه و رایگان دریافت کند.

استاندارد

5,900,000 تومان
 • ارسال 1 درخواست
 • مدت اعتبار یک ماه
 • اولویت اول
 • پیگیری مشتری دارد
 • مذاکره دارد

طلایی

119,000,000 تومان
 • ارسال 20 درخواست
 • مدت اعتبار یک سال
 • پشتیبانی حرفه ای
 • بسته استاندارد
 • مذاکره دارد
 • بازاریابی تخصصی دارد

تعرفه بسته های تک سفارش

پلن اقتصادی

مناسب اشخاص حقیقی

900 هزار تومان / سفارش

سفارش آنلاین
 • ارسال 1 درخواست
 • مدت اعتبار یک ماه
 • اولویت دوم
 • پیگیری مشتری ندارد
 • مذاکره ندارد

پلن پایه

مناسب اشخاص حقیقی

2.9 م تومان / سفارش

سفارش آنلاین
 • ارسال 1 درخواست
 • مدت اعتبار یک ماه
 • اولویت اول
 • پیگیری مشتری دارد
 • مذاکره ندارد

پلن استاندارد

مناسب اشخاص حقیقی / حقوقی

5.9 م تومان / سفارش

سفارش آنلاین
 • ارسال 1 درخواست
 • مدت اعتبار یک ماه
 • اولویت اول
 • پیگیری مشتری دارد
 • مذاکره دارد

GiftExpert کد تخفیف اولین خرید برای کاربران جدید برای سرویس های ویژه تا سقف یک میلیون تومان می باشد.

تعرفه بسته های ویژه

پلن ماهانه

مناسب اشخاص حقوقی

25 م تومان / ماهانه

سفارش آنلاین
 • ارسال 10 درخواست
 • مدت اعتبار یک ماه
 • بسته پایه
 • مذاکره ندارد
 • بازاریابی تخصصی ندارد

پلن طلایی

مناسب اشخاص حقیقی / حقوقی

9.9 م تومان / ماهیانه

سفارش آنلاین
 • ارسال 20 درخواست
 • مدت اعتبار یک سال
 • بسته استاندارد
 • بازاریابی تخصصی دارد
 • مذاکره دارد
 • پرداخت سالانه : 119 میلیون
 • پرداخت اقساطی دارد

پلن سالانه

مناسب اشخاص حقیقی / حقوقی

4 م تومان / ماهانه

سفارش آنلاین
 • ارسال 20 درخواست
 • مدت اعتبار یک سال
 • بسته پایه
 • مذاکره ندارد
 • بازاریابی تخصصی ندارد
 • پرداخت سالانه : 49 میلیون
 • پرداخت اقساطی دارد